Zorgwerking

De zorgcoördinator werkt samen met de leerkrachten en directie om ervoor te zorgen dat de kleuters zich goed voelen op onze school, en dat ze kunnen groeien in hun ontwikkeling.

In het begin van het schooljaar kijken we vooral naar de kleuters: of ze zich goed voelen, wat ze graag doen, hoe ze omgaan met elkaar, wat ze al kennen en kunnen,… De klasleerkrachten krijgen daarbij ondersteuning van zorgleerkrachten die regelmatig extra in de klas aanwezig zijn.

Een hulpmiddel om de kleuters te observeren is ons kindvolgsysteem. Wij werken met “GROEIBOEK” om alle ontwikkelingsgebieden op te volgen. Ook hier vertrekken we van hoe het kind zich voelt en vullen we aan met onder andere de taalontwikkeling, de motoriek, het denken, sociale vaardigheden,… Dat wordt twee keer per schooljaar besproken tijdens een overleg met Mevrouw Directeur, de kleuterleidster, de zorgcoördinator en eventueel het CLB.

De ouders worden daarvan op de hoogte gebracht tijdens het oudercontact.

Als we ons zorgen maken over een kind worden de ouders daarover aangesproken door de juf, ook buiten periode van de oudercontacten. We gaan dan samen rond de tafel zitten en bespreken wat dit kind nodig heeft om te kunnen groeien en hoe we daarop kunnen inspelen. Het CLB wordt op de hoogte gebracht en kan bij gesprekken aanwezig zijn. Indien nodig verwijzen we door naar externen (bv. logopedist, kinesist), maar niet zonder overleg met de ouders. Preventief stimuleren we de ontwikkeling van alle kleuters door een ruim aanbod van activiteiten en materialen. Daarnaast organiseren we extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld ‘schrijfdans’ waarbij kleuters op muziek bewegen en tekenen.

Op vlak van sociale vaardigheden werken we met ‘gat in de haag’. Dat is een methode om op een speelse manier de sociale vaardigheden te trainen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van 8 kleurrijke groenten met elk hun eigen karakter die allerlei situaties meemaken en op een respectvolle manier leren omgaan met elkaar.

Dit is in een notendop de werking van onze ‘zorg op school’ waarbij de zorgcoördinator het aanspreekpunt is voor leerkrachten en ouders die zich zorgen maken over een kleuter.
An Lemmens – zorgcoördinator ‘De Kleine Kunstenaar’

Stuur een bericht | stel een vraag aan de zorgcoördinator.