Schoolvisie “De Kleine Kunstenaar”

Onze schoolvisie is gebaseerd op de ‘visie op goed kleuteronderwijs’ van onze schoolkoepel ‘OVSG’ en de inbreng van het personeel.

Het kerndoel van goed kleuteronderwijs is het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind door maximale kansen te creëren en het kind te ondersteunen om deze kansen maximaal te benutten.

Dit doen we door:

– te werken aan een WARME SFEER en duidelijkheid te bieden

– het bieden van een GEDIFFERENTIEERD AANBOD

  • aansluitend op de leef- en belevingswereld van de kleuters
    (activiteiten die het kind raken, nieuwsgierig maken, boeien, uitdaging bieden)
  • gericht op alle aspecten van de ontwikkeling (affectief, sociaal, motorisch, cognitief)

DOELGERICHT te werken aan het LEERPROCES: nastreven van ontwikkelingsdoelen,observeren en plannen,rekening houdend met:

  • kleuters leren al doende, met handen, hoofd en hart; spelen is leren
  • de leerkracht begeleidt, ondersteunt en stuurt
  • belang van taal om binnen- en buitenwereld te benoemen en begrijpen

BREDE EVALUATIE: hanteren van een kindvolgsysteem met oog voor de totale ontwikkeling

– het creëren van een UITNODIGENDE OMGEVING en OPEN COMMUNICATIE

– het bieden van gepaste ZORG waarbij:

  • de noden van de kleuter centraal staan
  • de ouders betrokken worden
  • verschillende niveaus van zorg:

–> preventieve zorg: leerkracht zorgt voor uitdagende en ondersteunende (leer-)omgeving en kan daarbij beroep doen op zorgteam
–> verhoogde zorg: inschakelen zorgteam; ouders worden betrokken bij overleg
–> uitbreiding zorg: naast zorgteam en CLB, externe hulpverlening