Schoolvisie anderstalige opvoeding

De thuistaal

“Mag ik mijn eigen moedertaal spreken met mijn kinderen?”
Papa twijfelt: Is het wel goed dat hij thuis met zijn zoontje Frans/Turks/Marokkaans/Italiaans/… praat?
Ja zeker, zegt onze school.
Praat thuis met je kind in een taal die je heel goed kent. Wij raden aan om de taal te gebruiken die de ouders het beste spreken. Want in die taal kunnen ze beter verhalen lezen, liedjes zingen, versjes opzeggen, gevoelens verwoorden, …
Kortom: de taal-ontwikkeling van hun kind stimuleren!
Een goed ontwikkelde moedertaal is immers belangrijk om later vlot andere talen te kunnen leren.
Spreken de partners elk een andere taal? Dan kan het kind beide talen leren als beide ouders consequent hun eigen taal spreken met hun kind. Anders kan er verwarring ontstaan.
Bv papa spreekt altijd Nederlands, mama altijd Italiaans

En wat met de schooltaal, het Nederlands?

De thuistaal hoeft niet dezelfde te zijn als de schooltaal, maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat het kind voldoende kansen krijgt om het Nederlands te leren, ook buiten de schoolmuren!

Hoe kan dat?
1. Laat het kind met Nederlandstalige kinderen spelen, nodig deze kinderen uit bij je thuis
2. Laat je kind meedoen aan Nederlandstalige activiteiten: turnkring, voetbal,…
3. Kijk samen naar Nederlandstalige televisieprogramma’s voor kleuters
4. Laat je kind naar Nederlandstalige kinderliedjes ( CD) luisteren
5. Kies voor een Nederlandstalige babysit
6. Laat je kind tijdens de vakantie naar een Nederlandstalige speelpleinwerking gaan. Het is ook belangrijk dat je kind enkele veel gebruikte woorden/zinnen in het Nederlands kent op het moment dat het voor het eerst naar school komt. Op die manier voelt het zich vlugger thuis in deze nieuwe omgeving.
Om het lager onderwijs goed te kunnen starten , is het belangrijk dat het kind genoeg Nederlands kent. Daarom werken we hier op de kleuterschool heel hard aan. We rekenen op de ouders om hier samen aan te werken !

En zelf Nederlands leren?

Het is goed dat ook de ouders zelf de schooltaal van hun kind leren gebruiken in contacten met de school, de wijk, in de winkel,… Zo tonen ze aan hun kind dat een goede kennis van het Nederlands heel belangrijk is voor hun verdere ontwikkeling! Dit is een extra stimulans voor de kinderen om zich in te zetten en het Nederlands onder de knie te krijgen.