Visie op de instapklas

Peuters mogen naar school , naar de instapklas komen vanaf 2,5-jarige leeftijd. Maar de “echte” kleuterschool begint pas vanaf de eerste kleuterklas.

In de peuterklas, de instapklas, is het schoolse nog ondergeschikt aan zorg. Er is dus een speciale aanpak nodig voor deze leeftijdsgroep.
Onze prioriteit is dat peuters zich emotioneel en fysiek geborgen voelen. De juf moet in de eerste plaats bereiken dat de kinderen graag naar school komen.
We werken dus heel veel aan hun sociaal-emotioneel welbevinden. Hen beschermen en af en toe een flinke knuffel geven hoort hier ongetwijfeld bij. Daarom kiezen we er bewust voor om de klassen zolang mogelijk klein te houden en elke instap te verdelen over 2 groepen. Ook spelen de peuters voormiddag apart op een eigen speelplaats. ’s Ochtends komen de kinderen rechtstreeks naar de klas i.p.v. een speelplaatsmoment. Op die manier worden ze individueler onthaalt door de juf en starten ze rustiger aan de dag.

Sommige kleuters moeten we leren omgaan met andere kleuters of leren luisteren en geduld hebben. We laten de kleuters de school verkennen op hun eigen tempo.
Onvermijdelijk bepaalt ook de fysieke zorg die de kinderen krijgen of ze zich goed voelen op school. De kinderverzorgster zet zich optimaal in als ondersteuning voor deze zorgtaken.
Omwille van de zorgtaken, zijn we beperkter qua activiteiten, maar laten we de peuters volop experimenteren en exploreren met materialen.

Omdat de verschillen tussen de instappende kleuters heel groot zijn wat betreft het kennen/gebruiken van onze Nederlandse taal, schenken we heel veel aandacht aan het zich leren uiten op een (Nederlands)talige manier. Ze krijgen een aangepast taalaanbod.

Verder proberen we de kinderen zo zelfstandig mogelijk te maken als goede basis voor de verdere schoolloopbaan hier op onze kleuterschool en later…