VCLB Vrij Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) Midden-Limburg werkt samen met ‘De Kleine Kunstenaar’.
U en uw kinderen hebben recht op begeleiding door het CLB.
Op elk ogenblik kunt u een beroep doen op onze CLB-medewerkers.

Het CLB werkt op 4 verschillende domeinen:
1. Op uw vragen over opvoeding en gedrag zoeken we samen een antwoord. Bij sociale en emotionele problemen kunnen we kijken hoe we kunnen helpen.
2. U kan bij ons terecht voor informatie, onderzoek en advies indien u zorgen hebt over het opgroeien en het leren van uw kind.
3. We geven informatie en helpen u bij vragen over gezondheid.
4. Als u vragen heeft bij de overgang naar het eerste leerjaar kan u bij ons terecht.

Wij werken gratis. Onze begeleiding is strikt vertrouwelijk.
Wij vragen u steeds welke hulp u wenst en dan hebt u de keuze om er al of niet op in te gaan. U krijgt dan ook alle informatie over onze hulp.
Als we u niet kunnen helpen, dan leggen we uit waarom. We zoeken dan waar u wel hulp kan krijgen.

U kunt onze contactpersoon Ann Creemers bereiken :

  • door telefonisch een afspraak te maken
    tel: 011 525205
  • via mail: ann.creemers@vrijclblimburg.be
  • of via de school

De gesprekken kunnen doorgaan op ons centrum of in de school: aan u de keuze.

Adres: Vrij CLB- afdeling Houthalen, Saviostraat 39, 3530 Houthalen

openingsuren:
ma: 8.30 – 12.30 en 17.00 – 19.00
di en do: 8.30 -12.30 en 13.00-17.00
woe en vr: 8.30 – 12.30 en 13.00 – 16.00