Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit 2 delen:

  • een infobrochure opgemaakt per school
  • een algemeen deel opgemaakt voor de scholengemeenschap

Te raadplegen documenten:

  • pedagogisch project gemeentelijke scholen
  • tariefreglement gemeentelijke scholen
  • formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project
  • formulier schoolfactuur

Bijlage:

infobrochure De Kleine Kunstenaar 2023-2024

schoolreglement gemeentelijke scholen 2023-2024

pedagogisch project gemeentelijke scholen

tariefreglement 2020-2021

formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project

formulier opmaak schoolfactuur