De briefjes kan je raadplegen via het ouderplatform.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat (011/ 49 23 92) als je je niet kan aanmelden.

Vriendelijke groeten,
Het schoolteam.